โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ยินดีต้อนรับ

          ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาล : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร) ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2520 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสุธนก่อสร้างและการค้า เป็นผู้รับเหมาดำเนินการในการก่อสร้าง ในวงเงินงบประมาณ 8,680,000.- บาท (แปดล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปลายปี พ.ศ. 2521 เริ่มเปิดบริการแก่ประชาชนในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 จนกระทั่งถึง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2522 ก็ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อย่างเป็นทางการ ก่อนที่โรงพยาบาลจะเปิดทำการในสถานที่ใหม่ที่ ตำบลไสหร้า (ที่ตั้งของโรงพยาบาลในปัจจุบัน) เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ปฏิบัติงานที่ศูนย์การแพทย์ อำเภอฉวาง ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง ในปัจจุบัน ในครั้งนั้นมีนายแพทย์จรูญ เค้าไพบูลย์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ที่ตั้งอยู่ ณ ตำบลไสหร้า และนายแพทย์จรูญ เค้าไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการคนแรก ในปี พ.ศ. 2522 จากการให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา ปริมาณของผู้รับบริการได้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2525 ได้รับการยกฐานะจากโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ขึ้นเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง จนถึงปี พ.ศ. 2541 จึงได้ยกฐานะขึ้นอีกครั้ง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง ถึงปัจจุบัน

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
นโยบายอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 4 มกราคม 2564 -
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 23 พฤศจิกายน 2563 -
ประมูลร้านจำหน่ายอาหารโรงพยาบาล 17 พฤศจิกายน 2563 -
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13 เมษายน 2563 -
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 31 ตุลาคม 2562 -
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 30 ตุลาคม 2562 -
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและพนักงานธุรการ 28 ตุลาคม 2562 -
ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ 21 มกราคม 2564 -
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2564 -
ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด จำนวน/ครั้ง
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 15 ธันวาคม 2563 -
แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 8 ธันวาคม 2563 -
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม และการจ้างทำฟันปลอม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 8 ธันวาคม 2563 -
แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า บริโภค เชื้อเพลิง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 8 ธันวาคม 2563 -
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์-เวชภัณฑ์มิใช่ยา และครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 8 ธันวาคม 2563 -
แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 11 ธันวาคม 2562 -
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 29 พฤศจิกายน 2562 -
แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 29 พฤศจิกายน 2562 -
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 30 ตุลาคม 2562 -

ภาพกิจกรรม

activity_1

กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

21 กรกฎาคม 2562

activity_2

โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ

3 กรกฎาคม 2562

activity_3

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเปลี่ยนผ้าไตรจีวร พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ประจำปี

30 เมษายน 2561

activity_4

กิจกรรมปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

12 ตุลาคม 2560

บริการของเรา

งานบริการผู้ป่วยนอก

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
ในเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.45 น.)

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ให้บริการผู้ป่วยอาการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
โทร 1669 หรือ สายด่วน 075-481372 ต่อ 124

งานทันตกรรม

ให้บริการรักษาทางทันตกรรม
ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 15.45 น.
นอกเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 15.46 - 20.00 น.
และ เสาร์ - อาทิตย์์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

งานเภสัชกรรม

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง
ยาอันตราย ยาที่ไม่ควรใช้ และผลข้างเคียงที่เกิดจากการ
ใช้ยาแต่ละประเภท