โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ยินดีต้อนรับ

          ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาล : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร) ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2520 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสุธนก่อสร้างและการค้า เป็นผู้รับเหมาดำเนินการในการก่อสร้าง ในวงเงินงบประมาณ 8,680,000.- บาท (แปดล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปลายปี พ.ศ. 2521 เริ่มเปิดบริการแก่ประชาชนในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 จนกระทั่งถึง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2522 ก็ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อย่างเป็นทางการ ก่อนที่โรงพยาบาลจะเปิดทำการในสถานที่ใหม่ที่ ตำบลไสหร้า (ที่ตั้งของโรงพยาบาลในปัจจุบัน) เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ปฏิบัติงานที่ศูนย์การแพทย์ อำเภอฉวาง ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง ในปัจจุบัน ในครั้งนั้นมีนายแพทย์จรูญ เค้าไพบูลย์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ที่ตั้งอยู่ ณ ตำบลไสหร้า และนายแพทย์จรูญ เค้าไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการคนแรก ในปี พ.ศ. 2522 จากการให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา ปริมาณของผู้รับบริการได้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2525 ได้รับการยกฐานะจากโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ขึ้นเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง จนถึงปี พ.ศ. 2541 จึงได้ยกฐานะขึ้นอีกครั้ง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง ถึงปัจจุบัน

ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 15 กรกฎาคม 2567
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 12 กรกฎาคม 2567
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานบริการ 12 กรกฎาคม 2567
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ 10 กรกฎาคม 2567
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณตำแหน่ง พนักงานบริการ 01 กรกฎาคม 2567
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณตำแหน่ง พนักงานบริการ และ พนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักโภชนาการ 28 มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่ง พนักงานบริการ และ พนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักโภชนาการ 26 มิถุนายน 2567
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักโภชนาการ 18 มิถุนายน 2567
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ 17 มิถุนายน 2567
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประจำตึก 14 มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประจำตึก 11 มิถุนายน 2567
มาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัย 10 มิถุนายน 2567
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประจำตึก 04 มิถุนายน 2567
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 15 พฤษภาคม 2567
ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน จำนวน 2 ตำแแหน่ง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาสมัครทุกคน เข้าร่วมสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ห้องประชุม 4 อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 10 พฤษภาคม 2567
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 29 เมษายน 2567
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ 19 เมษายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ 11 เมษายน 2567
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 เมษายน 2567
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 18 มีนาคม 2567
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และแพทย์แผนไทย 15 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 5 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 25 มกราคม 2567
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มกราคม 2567 ) 23 มกราคม 2567
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยาและพนักงานประกอบอาหาร 19 มกราคม 2567
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 มกราคม 2567 ) 10 มกราคม 2567
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยาและพนักงานประกอบอาหาร (ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มกราคม 2567 ) 8 มกราคม 2567
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและผู้ช่วยช่างทั่วไป (ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2566 ) 7 ธันวาคม 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 6 ธันวาคม 2566
ประกาศรับสมัครพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค (ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ) 27 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประกอบอาหาร และพนักงานซักฟอก 11 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 ตุลาคม 2566
ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานซักฟอก และพนักงานประกอบอาหาร (รายวัน) (ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม - 6 ตุลาคม 2566 ) 28 กันยายน 2566
ประกาศรับสมัครพนักงานประกอบอาหาร (รายวัน) (ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน - 8 กันยายน 2566 ) 4 กันยายน 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2566 ) 26 มิถุนายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (1-9 มิถุนายน 2566 ) 31 พฤษภาคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567 25 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 พฤษภาคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 18 เมษายน 2566 - 28 เมษายน 2566 12 เมษายน 2566
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน 2566 3 เมษายน 2566
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการพัสดุ (รายวัน) 31 มกราคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เภสัชกร 23 มกราคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 16 มกราคม 2566
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 4 มกราคม 2566
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) 22 กันยายน 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 14 กันยายน 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา 25 กรกฎาคม 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างโยธา 5 พฤษภาคม 2565
นโยบายอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 4 มกราคม 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 23 พฤศจิกายน 2563
ประมูลร้านจำหน่ายอาหารโรงพยาบาล 17 พฤศจิกายน 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13 เมษายน 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 31 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 30 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและพนักงานธุรการ 28 ตุลาคม 2562
ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงด้านหน้าอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มิถุนายน 2567
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิถุนายน 2567
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มิถุนายน 2567
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายสำหรับทารก) จำนวน 2 เครื่อง 20 พฤษภาคม 2567
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับทำ Vascular access regional nerve block) จำนวน 1 เครื่อง 20 พฤษภาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 26 เมษายน 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 2 เมษายน 2567
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำแชมเปญ 30 ลบ.ม สูง 20 เมตร 27 มีนาคม 2567
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 19 มีนาคม 2567
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 16 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างช่องลิฟต์ผู้ป่วย 2 ชั้น รวมทางลาดและหลังคาคลุมพร้อมติดตั้งลิฟต์ 27 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดพร้อมน้ำยา (CBC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 27 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 2567 27 ธันวาคม 2566
ขอบเขตงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 29 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 29 พฤศจิกายน 2566
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 29 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเปิดประมูลจำหน่ายร้านอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 15 พฤศจิกายน 2566
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา (CBC) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ถึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กันยายน 2566
ประกวดราคาเช่าชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล (DR : Digital Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS Server) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2566
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างช่องลิฟต์ผู้ป่วย 2 ชั้น รวมทางลาดและหลังคาคลุมพร้อมติดตั้งลิฟต์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2566
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา(CBC) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ถึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการคตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซ์คอมพิวเตอร์(CT) ชนิด 32 slices จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พฤษภาคม 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการคตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซ์คอมพิวเตอร์(CT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน ๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา (Chem) จำนวน 22 รายการ 24 มีนาคม 2566
ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน ๓๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติ (lmmunology) จำวนว 5 รายการ 20 มกราคม 2566
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มกราคม 2566
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา CBC 2566-2568 4 มกราคม 2566
ประกาศ เอกสารประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2566-2568 15 ธันวาคม 2565
ประกาศเอกสารประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติ (Immuno) พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2566-2568 15 ธันวาคม 2565
ร่างเอกสารประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2566-2568 15 ธันวาคม 2565
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยใน ๖๐ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (จำนวน ๑๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พฤศจิกายน 2565
ประกาศร่างประกาศประกวดเช่าเครื่องวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติ Immuno จำนวน 5 รายการ 9 พฤศจิกายน 2565
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยใน ๖๐ เตียง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล (DR Digital Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS Server) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 กันยายน 2565
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาเคมีคลินิก จำนวน 22 รายการ 23 กันยายน 2565
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติ (Immunology) พร้อมน้ำยา จำนวน 5 รายการ 23 กันยายน 2565
แผนการจัดจ้างก่อสร้างช่องลิฟต์ผู้ป่วย 2 ชั้น พร้อมทางลาดและหลังคาคลุม จำนวน 1 งาน 16 กันยายน 2565
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง เช่าชุดเครื่องอ่าน
และแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล (DR Digital Radiography)
พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS Server)
15 กันยายน 2565
ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 สิงหาคม 2565
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัตโนมัติ
พร้อมน้ำยา จำนวน 1 รายการ
16 สิงหาคม 2565
ร่างประกาศประกวดราคาการเช่าเครื่องวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติ
พร้อมน้ำยา จำนวน 5 รายการ
16 สิงหาคม 2565
ร่างประกาศประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ
พร้อมน้ำยาเคมีคลินิก จำนวน 22 รายการ
16 สิงหาคม 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 สิงหาคม 2565
ประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 กรกฎาคม 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่
ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 พฤษภาคม 2565
ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 เมษายน 2565
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.
ดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
21 เมษายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,320 ตารงเมตร (ส่วนที่เหลือ) ตามแบบเลขที่ 7919+7919-1 (แก้ไข) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธันวาคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง 1 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ 21 มกราคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มกราคม 2564
ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 พฤศจิกายน 2566
ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (ทันตกรรม) และวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 21 พฤศจิกายน 2566
ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุชันสูตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 21 พฤศจิกายน 2566
แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ประจำปีงบประมาณ 2567 31 ตุลาคม 2566
แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา (งานเภสัชกรรม) ปีงบประมาณ 2566 30 มีนาคม 2566
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 30 มีนาคม 2566
แผนงบประมาณการซื้อวัสดุทันตกรรม วัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม) ปีงบประมาณ 2566 17 มกราคม 2566
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 2566 4 มกราคม 2566
ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุชันสูตร (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) 2566 4 มกราคม 2566
ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุการแพทย์ (กลุ่มการพยาบาล) 2566 4 มกราคม 2566
แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2566 3 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ ยกเลิกประกาศการเช่าตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลือดพร้อมน้ำยา จำนวน ๑ รายการ 30 กันยายน 2565
ประกาศเผยแพรแผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
19 กันยายน 2565
ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา
จำนวน 22 รายการ
12 กรกฎาคม 2565
ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา
จำนวน 5 รายการ
12 กรกฎาคม 2565
ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลือดพร้อมน้ำยา
จำนวน 1 รายการ
12 กรกฎาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
11 เมษายน 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA์
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
11 เมษายน 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์์
จำนวน ๑๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
11 เมษายน 2565
สรุปมูลค่าแผนค่าจ้างเหมา/เช่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2 ธันวาคม 2564
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 26 พฤศจิกายน 2564
แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 26 พฤศจิกายน 2564
แผนการจัดซื้อวัสดุชันสูตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 26 พฤศจิกายน 2564
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 26 พฤศจิกายน 2564
แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไปแผนค่าซ่อมบำรุงวัสดุค่ากำจัดขยะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 26 พฤศจิกายน 2564
งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 15 ธันวาคม 2563
แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 8 ธันวาคม 2563
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม และการจ้างทำฟันปลอม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 8 ธันวาคม 2563
แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า บริโภค เชื้อเพลิง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 8 ธันวาคม 2563
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์-เวชภัณฑ์มิใช่ยา และครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 8 ธันวาคม 2563
แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 11 ธันวาคม 2562
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 29 พฤศจิกายน 2562
แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 29 พฤศจิกายน 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 30 ตุลาคม 2562
ไฟล์ หัวข้อดาวน์โหลด วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
งบการเงิน เดือนตุลาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567 22 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน เดือนกันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 31 ตุลาคม 2566

ภาพกิจกรรม

activity_1

กิจกรรมซ้อมแผนอัคคีภัย

activity_2

มหกรรมคัดกรองสุขภาพชุมชน

activity_3

อบรมการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

activity_4

เปิดบริการคัดกรอง covid-19 รพ.สนาม

บริการของเรา

งานบริการผู้ป่วยนอก

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
ในเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.)

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ให้บริการผู้ป่วยอาการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
โทร 1669 หรือ สายด่วน 075-481372 ต่อ 160

งานทันตกรรม

ให้บริการรักษาทางทันตกรรม
ในเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.)
โทร 075-481372 ต่อ 114

งานเภสัชกรรม

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง
ยาอันตราย ยาที่ไม่ควรใช้ และผลข้างเคียงที่เกิดจากการ
ใช้ยาแต่ละประเภท